Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
We wassen en strijken als mama
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
We wassen en strijken voor u ....
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
Een professionele service tot uw dienst.
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
Wij zijn experts in vlekverwijdering en laten alles schoon.
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
Snelle en efficiënte service, dezelfde dag nog klaar.
  1. GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE BEHANDELING

Bedrijfsnaam: SILVIA ROCA LOUBAT (hierna "Bedrijf" of "Verantwoordelijk").
CIF: 36966023D
Adres: AVDA. CAVALL BERNAT Nº88, C / MOSÈN CINTO VERDAGUER Nº9 17250 PLATJA D'ARO (GIRONA).
Telefoon: 972826148
E-mail voor communicatie op het gebied van gegevensbescherming: hola@bugaderiatot.net

1.1. Toepasselijke voorschriften

Ons Privacybeleid is ontworpen in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming), en wat niet strijdig is met de bovengenoemde verordening, zoals bepaald in het wetgevingskader Spaans op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens.

Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen en uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de hierin vermelde doeleinden en voorwaarden.

Het bedrijf kan dit privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan de nieuwe wetgeving, jurisprudentie of interpretatie van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld door de Juridische verklaring, het Cookiesbeleid en de Algemene Voorwaarden die, waar van toepassing, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, indien deze toegang een specialiteit omvat met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

1.2. Delegate of Data Protection

Het bedrijf heeft een gemachtigde voor gegevensbescherming.

  1. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De behandeling die we uitvoeren van uw persoonlijke gegevens beantwoordt aan de volgende doelen:

- Verstrek informatie met betrekking tot de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden en die in deze website worden beschreven.

- Maak de contractering van onze services door het bijbehorende budget / de juiste order te accepteren en / of een commercieel contract te ondertekenen.

- Stuur je per e-mail en / of postnieuws en nieuws over onze entiteit, evenals updates voor onze catalogus met producten en diensten.

 

2.1. Periode van behoud van uw gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren vanaf het moment dat u uw toestemming geeft totdat u deze intrekt of de beperking van de behandeling aanvraagt. In dergelijke gevallen houden we uw gegevens geblokkeerd tijdens de wettelijk vereiste termijnen.

  1. LEGITIMATIE EN GEGEVENS VAN GEGEVENS

De legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die is verleend door middel van een positieve en positieve handeling (vul het overeenkomstige formulier in en vink het vakje aan van dit beleid) wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

3.1. Toestemming om uw gegevens te verwerken

Wanneer u de formulieren invult, vinkt u het vakje "Ik accepteer het privacybeleid" aan en klik om de gegevens te verzenden, of wanneer u e-mails stuurt naar het bedrijf via de accounts die voor dit doel zijn ingeschakeld, verklaart de gebruiker dit te hebben gelezen en uitdrukkelijk aanvaard privacybeleid en geeft uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de aangegeven doeleinden.

3.2. Gegevenscategorieën

De verzamelde gegevens verwijzen naar de categorie identificerende gegevens, zoals: Naam en Achternaam, Telefoon, Postadres, Bedrijf, E-mail, evenals het IP-adres van waaruit u toegang krijgt tot het gegevensverzamelingsformulier.

  1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In het kader van ons streven om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en om hun wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, overeenkomstig artikel 32 van de RGPD EU 679/2016.

  1. GEGEVENSOVERDRACHT

Er zijn geen gegevensoverdrachten of internationale overdrachten van uw gegevens, behalve die toegestaan ​​door de belastingwetgeving, handels- en telecommunicatiewetgeving, alsook in die gevallen waarin een gerechtelijke autoriteit dit vereist.

  1. GEBRUIKERSRECHTEN

Elke geïnteresseerde partij heeft het recht om bevestiging te krijgen over de vraag of we persoonlijke gegevens over hem behandelen of niet. Geïnteresseerde personen hebben recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, alsook om rectificatie van onnauwkeurige gegevens te verzoeken of, in voorkomend geval, om verwijdering verzoeken wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die werden verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden om de beperking van de verwerking van hun gegevens verzoeken, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen belanghebbende partijen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. De gegevensbeheerder stopt met de verwerking van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft u de volgende rechten: het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, het recht om een ​​rectificatie of schrapping aan te vragen, het recht om een ​​beperking van uw behandeling aan te vragen, het recht om bezwaar te maken tegen behandeling, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en eveneens om de verleende toestemming in te trekken.

6.1. Hoe mijn rechten uit te oefenen?

Om van hun rechten gebruik te maken, moet u contact opnemen met de verantwoordelijke persoon en het desbetreffende formulier vragen voor de uitoefening van het gekozen recht. Eventueel kunt u zich wenden tot de bevoegde controleautoriteit om aanvullende informatie over uw rechten te verkrijgen. De contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten zijn telefoon 972826148 en de elektronische post: hola@bugaderiatot.net . Vergeet niet om een ​​kopie van een document te vergezellen waarmee we u kunnen identificeren.

  1. TOESTEMMING TOT HET INDIENEN VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Evenzo, en in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, het invullen van het formulier voor het verzamelen van gegevens en het markeren van het overeenkomstige vak "Ik accepteer" is het verlenen van de uitdrukkelijke toestemming om uw e-mailadres, telefoon, fax of andere elektronische middelen te verzenden bij het verzenden van informatie over het bedrijf.